Nordic Capital blir ny partner

Vi är väldigt glada och stolta över att Nordic Capital från och med 2022 blir vår partner och bidrar därmed till en mer likvärdig skola i Sverige. Stödet kommer att användas till insatser som ska inspirera barn att stanna i skolan och därmed öka deras chanser att bli anställningsbara i framtiden.

– Nordic Capital har ett starkt samhällsengagemang och samarbetar med ett antal idéburna organisationer och initiativ. Vi är övertygade om att ett starkt fokus på utbildning är betydelsefullt för att ge ungdomar en bra start i livet och för att bidra till ett bättre samhälle. Vi ser fram emot att stötta Teach for Sweden som fyller en viktig funktion för att skapa en likvärdig skola med fler behöriga lärare och som ger fler barn bättre förutsättningar att skapa sin egen framtid, säger Kristoffer Melinder, Managing Partner på Nordic Capital Advisors.

Vi ser fram emot att tillsammans med Nordic Capital arbeta för att alla barn ska kunna välja sin egen framtid!

Läs här mer om våra partners och vad ett samarbete ger ditt företag.