Två medarbetare från Läxhjälpen och två från Teach for Sweden delar ut informationsmaterial på KTH.

Teach for Sweden och Läxhjälpen träffar studenter på KTH

I november fick vi chansen att tillsammans med Läxhjälpen prata med studenter på Kungliga tekniska högskolan (KTH) om hur de kan engagera sig för att högstadieelever, som riskerar att inte klara skolan, ska nå gymnasiebehörighet och ha självförtroende inför framtiden. Båda organisationerna delar samma vision – att alla barn ska kunna välja sin egen framtid!

Under dagen på KTH pratade vi med studenter med olika studiebakgrunder om ledarskap i olika situationer. Att ledarskapet finns i klassrummet med en högstadieklass var något som många inte riktigt har funderat över förut. Läxhjälpen bidrar med ledarskap i och med sina läxhjälpare, och Teach for Sweden bidrar med ledare som gör skillnad i de klassrummen där det behövs allra mest.

Utöver sitt bidrag i skolan, får Teach for Sweden:s programdeltagare ledarskapsverktyg med sig, som är användbara i framtida ledarroller. Den som går programmet får utveckla kompetenser som är viktiga för ett effektivt ledarskap, så som att; planera och strukturera, kommunicera, återkoppla och utvärdera. Dessa är kompetenser som finslipar en nyutexad students CV, och förbereder studenten inför resten av arbetslivet.

Läs här mer om vad ett samarbete med oss kan ge.