Vi besökte tre deltagare på Trollbodaskolan, Stockholm

Tre modiga ledare började i höstas sin tvååriga resa i ledarskapsprogrammet för att bli behöriga lärare på Trollbodaskola i Stockholm stad. Victor Holmström, David Cederbom och Tino Lawson har nu gjort en termin i ledarskapsprogrammet. Det har varit ett fullspäckat halvår med ett Sommarinstitut, en ny lärartjänst, studier i pedagogik och ledarskapscoachning. Tillsammans med våra kontaktpersoner på Stockholm stad besökte vi skolan för samtal med rektor, skolans administrativa chef och programdeltagarna. Vi fick även förmånen att titta in på några av deras lektioner och se dem i klassrummen.

Vad är viktigt att skolor som anställer våra deltagare gör för att skapa goda förutsättningar för er att lyckas?
-Jag tror att det viktigaste är att ha en väl genomtänkt introduktion till arbetet och skolan. Alla som går Teach for Swedens ledarskapsprogram har aktivt sökt sig till läraryrket och har mycket att tillföra verksamheten. I början är det dock mycket nytt att ta in, alltifrån förkortningar inom skolans värld till vem som ansvarar för vad. Genom en bra introduktion är det möjligt att minimera frågetecknen och hjälpa personen komma in i arbetet så fort som möjligt, anser Victor Holmström som har bakgrund som civilekonom och är behörig i svenska som andraspråk.

David, varför valde du att söka ledarskapsprogrammet?
-Jag valde att söka för att jag ville bli en bra lärare. En bra lärare som genom ledarskap kan ta sig an ett klassrums utmaningar och vända dessa till möjligheter. Genom Teach for Swedens ledarskapsprogram får man verktyg och metoder för att bli en skicklig lärare. Samtidigt som man utmanar sig själv,  får stöttning av ett stort nätverk och en egen ledarutvecklare som leder dig genom denna resa, berättar David Cederblom som har bakgrund som civilingenjör och är behörig i teknik.

Tino, du som tidigare arbetat som lärare – vad har ledarskapsprogrammet gett dig såhär långt?
-Sommarinstitutet och den handledning som jag har fått av mina ledarutvecklare på Teach for Sweden har utvecklat mig enormt som lärare. De tekniker och rutiner som jag har lyckats implementera i klassrummet har visat sig påverka gruppdynamiken och inlärningseffektiviteten positivt, berättar Tino Lawson som har bakgrund som molekylärbiolog och är behörig i biologi.

Varför har du som rektor på Trollbodaskolan valt att anställa deltagare från Teach for Swedens ledarskapsprogram?
-Det positiva är att det är blivande lärare som vill arbeta med elever och som har goda ledaregenskaper. Samarbetet har fungerat jättebra med snabb och fin respons, säger rektor Carina Norberg.

Avslutningsvis ställde vi frågan om vad som är det roligaste med att vara lärare till våra programdeltagare:

-Eleverna är det bästa. Det är en ynnest att få arbeta i en så social miljö, där ingen dag är den andra lik. Ungdomar är härligt nyckfulla och det går aldrig en dag utan skratt, även när det är tufft. Jag känner stor ödmjukhet inför faktumet att jag får vara med och forma dessa ungdomars vardag och hjälpa dem att nå sina mål, tycker Victor.

-Att få träffa alla elever. Varje dag finns det alltid något som jag tar med mig från någon elev och jag hoppas att eleverna ska känna samma sak, att de tar med sig något från mig varenda dag, anser David.

-Det absolut roligaste med att vara lärare är att få möta eleverna varje dag och utveckla en relation till dem som är ovärderlig för deras framgång i skolan, tycker Tino.

Vill du veta mer om ledarskapsprogrammet? Läs mer & ansök här.
Eller vill du anställa en av våra deltagare? Läs mer & lämna en intresseanmälan här.