Vi välkomnar Linda till TFS!

Linda Åberg har en utbildning inom statsvetenskap och erfarenhet från utbildningsförvaltningen på Stockholms stad. Hon har också bra kännedom om vår verksamhet då hon varit volontär under två omgångar.

Linda kommer att arbeta med rekrytering och universitetssamarbeten och vi är glada att få in en så kompetent och driven person i vårt team.

”För mig är det viktigt att lägga min tid och energi på en idé jag tror på. TFS bidrar till en mer likvärdig skola, och till att lösa en samhällsutmaning, det vill säga bristen på behöriga lärare. Genom att jobba med rekrytering av programdeltagare på TFS är jag en del av det utvecklingsarbetet.”

Här hittar du Lindas kontaktuppgifter!