Medarbetare från DHL Supply Chain, IG, Vinsta skolan västra och Teach for Sweden framför skolan.

Yrkesverksamma inspirerar 120 elever på Future Day

I tisdags träffade drygt 120 elever på Vinsta grundskola västra i Stockholm medarbetare från DHL Supply Chain och IG.

Konceptet kallas för Future Day och innebär att medarbetare från företag träffar eleverna i klassrummen för att inspirera och öppna deras ögon för framtida jobbmöjligheter. Medarbetarna delar med sig om hur det var när de själva var unga till alla de olika jobb de haft under sitt yrkesliv.

Eleverna kom spontant fram till mig efteråt och sa att de hade lärt sig mycket!

Åtta medarbetare från våra partners DHL Supply Chain och IG ställde upp och berättade för eleverna i årskurs 9 hur de hamnade där de är idag – trots eventuella svårigheter i skolan, misslyckanden och omvägar. Detta ska inspirera barnen till att stanna i skolan och på så sätt öka deras chanser att bli anställningsbara i framtiden. Det är också ett utmärkt tillfälle för företagen att visa upp just sin branch. ”Eleverna kom spontant fram till mig efteråt och sa att de hade lärt sig mycket”, berättar Erik Dahlman, lärare på skolan och TFS-alumn.

Intresse att bli företagspartner? Här finns mer information.

Vi vill rikta ett stort tack till Olivia Bodare (IG), Johan Uddenberg (IG), Eric Lindeen (IG), Devdutta Chakravarty (DHL), Vincent Beck (DHL), Carin Eriksdotter Janson (DHL), Ronja Zetterlund (DHL) och Sanela Nordström (DHL) som besökte skolan, och till TFS-alumn och lärare Erik Dahlman, som möjliggjorde dagen.

Läs här mer om vår första Future Day på Ryaskolan i Göteborg.